Vārds
Diāna Adamoviča

Juriste

Valodas

Angļu, Krievu, Latviešu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Publiskie iepirkumi, Regulētās nozares

Sekundārās prakses jomas:

Telekomunikācijas un tehnoloģijas, Vides tiesības, Enerģētikas nozare, Farmācija un veselības aprūpe, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Kontakti

+371 27 307 785

diana.adamovica@vilgerts.com

Kontakti

+371 27 307 785

diana.adamovica@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Publiskie iepirkumi, Regulētās nozares

Sekundārās prakses jomas:

Telekomunikācijas un tehnoloģijas, Vides tiesības, Enerģētikas nozare, Farmācija un veselības aprūpe, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Profils

Diāna Adamoviča, Mg.iur., pievienojās VILGERTS Regulēto nozaru prakses grupai 2021.gadā. Pirms pievienošanās VILGERTS, Diāna sniedza vispusīgu juridisko atbalstu būvprojektēšanas uzņēmumam, tostarp pārstāvot uzņēmuma intereses dažādās iestādēs un tiesā. Diāna strādāja arī par tiesneša palīdzi Administratīvajā apgabaltiesā, kur darba pienākumos ietilpa sagatavot lietu izskatīšanai, kā arī sagatavot tiesas nolēmumu un citu dokumentu projektus.

Diāna ir guvusi plašu pieredzi publisko iepirkumu lietās, palīdzot pārstāvēt klientu intereses gan Iepirkumu uzraudzības birojā, gan administratīvajā tiesā.

Diānai ir plaša pieredze regulēto nozaru jautājumos, tostarp preču atbilstības jautājumos, medicīnisko ierīču reģistrācijā un dažādu licenču iegūšanā. Diāna palīdz klientiem arī dažādos vides jautājumos par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanā.

Diāna šobrīd studē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktora studiju programmā, padziļināti pētot tiesu varas komunikācijas jautājumus no leģitimācijas un ētikas aspektiem.

DARBA PIEREDZE

2021 / Juriste, VILGERTS
2019 – 2021 / Tiesneša palīdze, Administratīvā apgabaltiesa
2018 – 2019 / Jurista palīgs, SIA “Campaign”

IZGLĪTĪBA

2020 / Latvijas Universitāte, Dr.iur.
2019 / Latvijas Universitāte, Mg.iur.
2017 / Latvijas Universitāte, Bac.iur.

Pieredze

VILGERTS konsultēja SIA "Biļešu paradīze", Ekspress Grupp AS grupas uzņēmumu, strīdā, kurā SIA "Biļešu serviss" apstrīdēja iepirkuma rezultātus saistībā ar biļešu pārdošanu gaidāmajos Dziesmu un deju svētkos. Rezultātā iepirkuma rezultāti tika atstāti negrozīti, un SIA "Biļešu paradīze" noslēdza līgumu ar pasūtītāju.

VILGERTS veiksmīgi pārstāvēja SIA “Scania Latvia” intereses Iepirkumu uzraudzības birojā saistībā ar SIA “Avar Auto” un SIA “Eco bus” apstrīdēšanas iesniegumiem par rezultātiem Daugavpils pilsētas pašvaldības atklātā konkursā ““Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām” SAM 4.5.1.2.”, id. Nr.2022/93. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva pasūtītājam slēgt līgumu ar SIA “Scania Latvia”.

Juridiskā palīdzība SIA "Patollo" valsts atbalsta saņemšanā par Covid-19 krīzes skarto komersantu īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas apgrozījuma kritumu.

Juridiskā palīdzība SIA "LSREF3 Riga Plaza" valsts atbalsta saņemšanā par Covid-19 krīzes skarto komersantu īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas apgrozījuma kritumu.

Publikācijas

Juristi