Vārds
Aivars Lošmanis

Partneris

Valodas

Angļu, Krievu, Latviešu, Vācu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Korporatīvās tiesības, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Sekundārās prakses jomas:

Bankas un finanses, M&A, Reorganizācija un maksātnespēja

Kontakti

+371 29 613 453

aivars.losmanis@vilgerts.com

Kontakti

+371 29 613 453

aivars.losmanis@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Korporatīvās tiesības, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Sekundārās prakses jomas:

Bankas un finanses, M&A, Reorganizācija un maksātnespēja

Prof. Dr. iur Aivars Lošmanis ir plaši pazīstams banku tiesību, komerctiesību un civiltiesību advokāts. Viņš ir Latvijas Komerclikuma līdzautors. Aivars, kā Konsultatīvās padomes loceklis, regulāri konsultē Uzņēmumu reģistru par politikas jautājumiem. Regulāri publicē rakstus savās prakses jomās un piedalās konferencēs, semināros.

Aivars ir Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas Komerclikuma grozījumu izstrādes loceklis.

Darba pieredze

2017 / Partneris, VILGERTS
2013 / Vecākais jurists, VILGERTS
2012 – 2013 / Zvērināts advokāts, Kristaps Andersons un partneri
2006 – 2014 / Padomes loceklis, AS “Valmieras stikla šķiedra”
2006 – 2012 / Zvērināts advokāts, A. Grūtupa zvērinātu advokātu birojs
2009 / Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes loceklis
1999 – 2002 / Konsultants, Saeimas Juridiskā komisija

Izglītība

2005 / Vestfāles Vilhelma Universitāte Minsterē, Vācijā, Dr. iur.
1999 / Vestfāles Vilhelma Universitāte Minsterē, Vācijā, L.LM.
1997 / Latvijas Universitāte, LL.B.

Dalība organizācijās

2017 / Zvērinātu advokātu kolēģijas Advokātu eksāmenu komisijas loceklis
2006 / Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
2011 / Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas Komerclikuma grozījumu izstrādes loceklis

 

Pieredze

Starp Skonto Būve SIA un Pasūtītāju tika noslēgts līgums par gudrona dīķu sanācijas darbu izpildi, balstoties uz FIDIC Dzelteno grāmatu. Līgums no pasūtītāja (Valsts vides dienests) puses tika lauzts. Sakarā ar to Skonto Būve SIA cēla prasību tiesā par parāda, blakus prasījumu piedziņu, zaudējumu atlīdzību, savukārt Pasūtītājs iesniedza pretprasību, lūdzot atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, cita starpā Pasūtītājam pabeidzot līguma ietvaros uzsāktos darbus. ZAB Vilgerts pārstāv Valsts vides dienestu tiesvedības procesa ietvaros pret Skonto Būve SIA. Lietas Nr. C32301515, lietu izskata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Jēzusbaznīcas iela 6).

Jūras pārvadājumu apdrošinātāja pārstāvība tiesvedībā pret Latvijas mazumtirgotāju sakarā ar mazumtirgotāja parādu par piegādātajām precēm, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Sekmīga bijušā valdes locekļa pārstāvība tiesvedībā pret vienu no lielākajām Latvijas transporta ražošanas rūpnīcām. Sabiedrība cēla prasību pret klientu par zaudējumu atlīdzību, jo par periodu, kurā klients bija sabiedrības valdes loceklis, Valsts ieņēmumu dienests sabiedrībai bija piemērojis soda naudu EUR 0.13 Mio par sabiedrības uzkrāto nodokļu parādu.

Iveco grupas sabiedrību pārstāvība tiesvedībā ar maksātnespējīgo izplatītāju Ive Motors SIA par EUR 0.63 milj. piedziņu, kas kļuva maksātnespējīgs. Tiesvedība bija saistīta ar vairākiem sarežģītiem tiesību jautājumiem, piemēram, strīda pakļautību, piemērojamo materiālo tiesību noteikšanu un citiem.

Jaunumi

Skatīt vēl ...

Publikācijas

Juristi