Datu apstrāde

Datu apstrāde

Ja apmeklējat ZAB VILGERTS organizētu pasākumu, kura laikā fotografēsim un filmēsim, mēs informēsim Jūs par to iepriekš.

Personas datu pārzinis ir ZAB VILGERTS, e-pasts: gdpr@vilgerts.com, tel. (+371) 67320000. Fotografēšanas un filmēšanas nolūks ir mediju materiālus publicēt VILGERTS sociālos tīklos (instagram.com, linkedin.com, facebook.com) un ar tiem dalīties citās vietnēs (piemēram, dropbox.com, wetransfer.com). Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, ko dodat, ierodoties uz pasākumu. Mediju materiālus glabāsim 10 gadus.

Ņemot vērā, ka foto un video materiālus, iespējams, publicēsim sociālajos tīklos, kuri apstrādā personas datus ārpus Eiropas Savienības (Amerikas Savienotajās Valstīs), informējam, ka šo datu nodošanu veicam, pamatojoties uz līgumu*, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, kas garantē personas datu apstrādes drošības atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumīgumu līdz sniegtās piekrišanas atsaukumam. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka datus apstrādājam pretēji normatīvo aktu prasībām.

Ja Jūs iebilstat, ka Jūs fotografēsim un filmēsim, lūdzu par to informēt personas datu pārzini pirms vismaz piecas darba dienas pirms pasākuma norises datuma, lai varam nodrošināt Jums atpazīstamību pasākumā.

Ja iebilstat turpmāk saņemt uzaicinājumus uz ZAB VILGERTS organizētiem pasākumiem, lūdzu rakstīt uz gdpr@vilgerts.com.

* The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework